Estás en:
  • IDEG >
  • Actualidade
Compartir

Buscar

IDEG

Actualidade

Ten dispoñibles para consulta 90 novas:
12/01/22 | 10:30

Aprobación das normas técnicas de cartografía

O DOG de hoxe publica a Orde do 30 de decembro de 2021 pola que se aproban as especificacións de produto da Base topográfica urbana de Galicia (BTUG) e as especificacións de produto da Base topográfica de Galicia (BTG) como normas técnicas de produción de cartografía de Galicia.

10/12/21 | 13:55

Actualización da información xeográfica de referencia no Centro de Descargas

A existencia de conxuntos de datos xeográficos de referencia é esencial para a produción de información xeográfica de calquera tipo, para a xestión dos diferentes sistemas de información xeográfica e para o funcionamento da aplicacións de consulta, análise e obtención de cartografía e información do territorio. 

18/11/21 | 11:00

Actualización de información no visor de Conservación da Natureza

Neste visor veñen de actualizarse as capas de información de árbores senlleiras, áreas prioritarias de avifauna ameazada, zonas de protección da avifauna contra liñas eléctricas de alta tensión, parques naturais e zonificación destes.

06/07/21 | 14:52

Publicada a nova cobertura PNOA2020 para Galicia

Froito do convenio entre a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e o Instituto Geográfico Nacional, realizáronse os traballos necesarios para o tratamento e posterior edición das ortofotos obtidas dentro do Plan Nacional de Ortografía Aérea 2020.

28/06/21 | 13:00

Publicación do primeiro Plan Galego de Cartografía e Información Xeográfica (PGCIX)

Galicia dótase do primeiro plan cartográfico que regulará e planificará as bases de datos xeográficas da comunidade para os próximos catro anos

31/05/21 | 15:21

A Atriga e o Instituto de Estudos do Territorio poñen en marcha o "visor de bens inmobles" para facilitar a valoración web de parcelas catastrais

A Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) e o Instituto de Estudos do Territorio (IET) veñen de poñer en marcha o visor de bens inmobles co fin de facilitar á poboación a valoración web de parcelas catastrais. Este visor público está dispoñible desde hoxe na páxina web de ambos os dous organismos e poderá ser empregado de xeito gratuíto por calquera cidadán que o precise.

25/02/21 | 09:03

Novos servizos de visualización do SIOSE5K

Servizos do mapa de coberturas e usos da costa de Galicia en formato REST e WMS.

SIOSE5K, novo visor de usos e coberturas do solo nos concellos de costa 01/02/21 | 10:15

SIOSE5K, novo visor de usos e coberturas do solo nos concellos de costa

Nesta ferramenta recóllese a primeira base de datos e usos e coberturas simples do solo a escala 1/5.000 dos 82 concellos do Plan de ordenación do litoral.

30/12/20 | 10:00

Exposición pública do Plan galego de cartografía e información xeográfica

O Plan galego de cartografía e información xeográfica é o instrumento básico da planificación da produción da cartografía da Administración xeral da Comunidade Autónoma e das entidades instrumentais do sector público autonómico, así como do uso e da difusión da información xeográfica necesaria para a xestión do territorio de Galicia. Ten como finalidade garantir a coherencia e a interoperabilidade dos datos espaciais, favorecer a eficiencia no gasto público e asegurar a calidade da produción cartográfica e a súa utilidade como servizo público.

Fondo Europeo de desenvolvemento rexional CMAOT