Estás en:
  • IDEG >
  • Actualidade
Compartir

Compártao :

Actualízase a información xeolóxica de Galicia

Recentemente actualizouse a información xeolóxica de Galicia, en concreto a información litolóxica e o seu derivado de información hidroxeolóxica. Esta actualización corrixe unha serie de erros detectados na versión anterior pola Asociación Española para a Ensinanza das Ciencias da Terra (AEPECT).

  • 	Litoloxía
    Litoloxía
  • 	Hidroxeoloxía
    Hidroxeoloxía

A nova información xa está incorporada para a súa visualización no Visor Básico (http://mapas.xunta.gal/visores/basico) e nalgúns dos principais visores da Xunta (http://mapas.xunta.gal/mapas-destacados).

Facilítase a súa descarga en formato vectorial (SHP) no Visor Básico, e en formato PDF nas seccións "Serie Galicia 250K" e "Centro de descargas".

Tamén se pode acceder a esta información a través dos servizos WMS, WMTS e REST:

Servizos de información litolóxica

http://ideg.xunta.es/servizos/services/Xeoloxia/Litoloxico/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities

https://ideg.xunta.gal/servizos/rest/services/Xeoloxia/Litoloxico/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml

https://ideg.xunta.gal/servizos/rest/services/Xeoloxia/Litoloxico/MapServer

Servizos de información hidroxeolóxica

https://ideg.xunta.gal/servizos/services/Xeoloxia/Hidroxeoloxico/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities

https://ideg.xunta.gal/servizos/rest/services/Xeoloxia/Hidroxeoloxico/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml

https://ideg.xunta.gal/servizos/rest/services/Xeoloxia/Hidroxeoloxico/MapServer

Fondo Europeo de desenvolvemento rexional