Estás en:
  • IDEG >
  • Actualidade
Compartir

Compártao :

Actualización recente de información en varios visores

Entre a información actualizada atópase a relativa a Árbores e Formacións Senlleiras e Espazos Naturais de Interese Local.

Periodicamente estamos a actualizar a información accesible nos visores. Nas últimas semanas realizáronse varias actualizacións da información relativa a Árbores e Formacións Senlleiras e a Espazos Naturais de Interese Local (ENIL); estas modificacións xa se ven reflectidas tanto no visor básico coma no visor de conservación da natureza.

Para ambas as capas actualizáronse tanto os respectivos arquivos de descarga como os seus servizos web.

Servizos REST
https://ideg.xunta.es/servizos/rest/services/DistribucionEspecies/Biodiversidade/MapServer
https://ideg.xunta.es/servizos/services/DistribucionEspecies/Biodiversidade/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities
https://ideg.xunta.es/servizos/rest/services/LugaresProtexidos/EspazosNaturaisConservacion/MapServer

Servizos WMS
https://ideg.xunta.gal/servizos/services/DistribucionEspecies/Biodiversidade/MapServer/WmsServer?
https://ideg.xunta.es/servizos/services/LugaresProtexidos/EspazosNaturaisConservacion/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities
https://ideg.xunta.gal/servizos/services/LugaresProtexidos/EspazosNaturaisConservacion/MapServer/WmsServer?

Fondo Europeo de desenvolvemento rexional