Estás en:
  • IDEG >
  • Actualidade
Compartir

Actualización do Mapa de Fontán

Actualizouse cunha nova xeorreferenciación o Mapa de Fontán que vai ser incorporado como mapa base nos principais visores.

Pode resultar de especial utilidade para o estudo da toponimia a posibilidade de axuntalo coa base topográfica actual no comparador de mapas http://mapas.xunta.gal/visores/comparador/.

Tamén se crearon uns servizos propios para este documento de inmenso valor cartográfico:

Servizo REST

https://ideg.xunta.gal/servizos/rest/services/Raster/Fontan/MapServer

Servizo WMS

https://ideg.xunta.gal/servizos/services/Raster/Fontan/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities

https://ideg.xunta.gal/servizos/services/Raster/Fontan/MapServer/WmsServer?

Servizo WMTS

https://ideg.xunta.gal/servizos/rest/services/Raster/Fontan/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml

https://ideg.xunta.gal/servizos/rest/services/Raster/Fontan/MapServer/WMTS?

Fondo Europeo de desenvolvemento rexional CMAOT