Estás en:
  • IDEG >
  • Actualidade
Compartir

Novos servizos de visualización do SIOSE5K

Servizos do mapa de coberturas e usos da costa de Galicia en formato REST e WMS.

As ligazóns aos servizos do mapa de coberturas e usos da costa de Galicia son as seguintes:

REST

https://ideg.xunta.gal/servizos/rest/services/CubertaTerrestre/SIOSE5K_2017_Galicia_Costa_detallado/MapServer

WMS

https://ideg.xunta.gal/servizos/services/CubertaTerrestre/SIOSE5K_2017_Galicia_Costa_detallado/MapServer/WMSServer?

https://ideg.xunta.gal/servizos/services/CubertaTerrestre/SIOSE5K_2017_Galicia_Costa_detallado/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities

 

Fondo Europeo de desenvolvemento rexional CMAOT