Estás en:
Compartir
UTILIDADES

Elaboración de metadatos na IDEG

Os metadatos describen o contido, a calidade, a condición e outras características dos datos, facilitando aos usuarios facer unha valoración do axeitamento dos datos aos seus requerimentos. Se conforman como un dos componentes principais  dunha IDE, xa que catalogan toda a información e servizos ofrecidos pola mesma e permiten aos usuarios a localización correcta dos datos xeográficos.

A Lei 14/2010 de 5 de xullo sobre as infraestruturas e os servizos de información xeográfica en España (LISIGE), establece que as Administracións públicas asegurarán a creación e actualización de metadatos para os datos xeográficos e servizos de información xeográfica contemplados nos anexos I, II e III da citada lei. O proceso de creación e almacenamento de metadatos deberá estar de confomidade coas normas de execución da Directiva 2007/2/CE (INSPIRE).

No caso da IDE de Galicia, cúmprese coas normas de execución da Directiva INSPIRE e os requerimentos do Núcleo Español de Metadatos (NEM v1.1). O perfil de metadatos contemplado nesta directiva está baseado na Norma ISO 19115: Metadata.

Para cubrir estes metadatos, emprégase a ferramenta de software open-source CatMDEdit. Segundo os obxectivos perseguidos coa tarefa de xeración de metadatos pódense definir tres niveis de alcance destes últimos:

  • Descubrimento: catalógase a mínima información necesaria para transmitir a idea de que existen uns datos. Responderase ás preguntas «que, por que, cando, quen, onde e como» dos datos xeoespaciais de xeito moi sucinto e só para identificalos. Está orientado a realizar buscas para descubrir que datos existen e identificalos sen ambigüidades.
  • Exploración: os metadatos inclúen aquelas propiedades que permiten avaliar se os datos satisfán os requirimentos dun proxecto. Disponse de información abondo para asegurar que os datos son apropiados para un propósito dado, para valorar as súas propiedades, así como facer referencia a algún punto de contacto para obter máis información.
  • Explotación: os metadatos inclúen aquelas propiedades necesarias para o acceso á transferencia, carga, interpretación e uso dos datos na aplicación final na que serán explotados. Estes metadatos, con frecuencia, inclúen detalles sobre o dicionario de datos, a súa organización e o seu esquema conceptual, tamén sobre a proxección espacial, características xeométricas e outros parámetros útiles para o uso apropiado dos datos xeoespaciais.

Os metadatos xenerados pola IDEG están a disposición no catálogo http://xeocatalogo.xunta.es

Documentos relacionados

Ligazóns relacionadas

Fondo Europeo de desenvolvemento rexional CMAOT