Estás en:
Compartir

Buscar

Formato
Tipoloxía de datos (INSPIRE)

Directorio de servizos web

Catálogo completo

Ten dispoñibles para consulta 90 servizos:

Biodiversidade

Servizo que permite a visualización da información relativa á Biodiversidade, na que atopamos capas de información coa localización das Árbores e Formacións Senlleiras e das Áreas Prioritarias e de Protección da Avifauna. Neste grupo tamén se inclúe a delimitación das áreas de presenza e a distribucións potenciais e prioritarias contempladas en varios plans de conservación, recuperación e xestión de especies ameazadas.

Biodiversidade

Servizo que permite a visualización da información relativa á Biodiversidade, na que atopamos capas de información coa localización das Árbores e Formacións Senlleiras e das Áreas Prioritarias e de Protección da Avifauna. Neste grupo tamén se inclúe a delimitación das áreas de presenza e a distribucións potenciais e prioritarias contempladas en varios plans de conservación, recuperación e xestión de especies ameazadas.

Cartografía básica de Galicia

Servizo que permite a visualización da base cartográfica de referencia de Galicia, que constitúe a principal base topográfica do territorio.

Cuadrículas cartográficas de Galicia

Servizo que permite a visualización das cuadrículas das follas cartográficas das series nacionais e autonómicas.   

Tipo de servizo: Visualización
Formato: WMS
Tipoloxía de datos (INSPIRE) : Sistema de cuadrículas xeográficas

Cuadrículas cartográficas de Galicia

Servizo que permite a visualización das cuadrículas das follas cartográficas das series nacionais e autonómicas.
 

Tipo de servizo: Visualización
Formato: REST
Tipoloxía de datos (INSPIRE) : Sistema de cuadrículas xeográficas

Espazos naturais de Galicia

Servizo que permite a visualización da información dos Espazos Naturais Protexidos composta por: Rede Natura 2000 (Zonas Especiais de Protección para as Aves, Zonas Especiais de Conservación e Zonificación do Plan Director RN2000), Rede Galega de Espazos Protexidos (Parques Nacionais e Naturais, Humidais Protexidos, Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais, Monumentos Naturais, Paisaxes Protexidas e Zonificación PORN-PN Fragas do Eume), Outros Espazos Protexidos (Espazos Privados de Interese Natura e  Espazos Naturais de Interese Local) e Reservas da Biosfera.

Tipo de servizo: Visualización
Formato: WMS
Tipoloxía de datos (INSPIRE) : Lugares protexidos

Espazos naturais de Galicia

Servizo que permite a visualización da información dos Espazos Naturais Protexidos composta por: Rede Natura 2000 (Zonas Especiais de Protección para as Aves, Zonas Especiais de Conservación e Zonificación do Plan Director RN2000), Rede Galega de Espazos Protexidos (Parques Nacionais e Naturais, Humidais Protexidos, Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais, Monumentos Naturais, Paisaxes Protexidas e Zonificación PORN-PN Fragas do Eume), Outros Espazos Protexidos (Espazos Privados de Interese Natura e  Espazos Naturais de Interese Local) e Reservas da Biosfera.

Tipo de servizo: Visualización
Formato: REST
Tipoloxía de datos (INSPIRE) : Lugares protexidos

Grandes áreas e comarcas paisaxísticas de Galicia

Servizo que permite a visualización da delimitación das grandes áreas e as comarcas paixasísticas.

Grandes áreas paisaxísticas de Galicia

Servizo que permite a visualización da delimitación das grandes áreas e as comarcas paixasísticas.

Hidrografía

Servizo que permite a visualización da información dos elementos hidrográficos de todas as masas de auga e elementos relacionados.

Organismo: Augas de Galicia
Tipo de servizo: Descarga
Formato: WMS
Tipoloxía de datos (INSPIRE) : Hidrografía
Fondo Europeo de desenvolvemento rexional CMAOT