Estás en:
Compartir

Compártao :

Buscar

Formato
Tipoloxía de datos (INSPIRE)

Directorio de servizos web

Catálogo completo

Ten dispoñibles para consulta 93 servizos:

Augas de Galicia. Demarcación Hidrógráfica de Galicia Costa

Servizo de visualización das capas cartográficas do Plan Hidrolóxico da Demarcación Hidrográfica Galicia Costa.

Augas de Galicia. Demarcación Hidrógráfica de Galicia Costa

Servizo de descarga das capas cartográficas do Plan Hidrolóxico da Demarcación Hidrográfica Galicia Costa.

Biodiversidade

Servizo que permite a visualización da información relativa á Biodiversidade, na que atopamos capas de información coa localización das Árbores e Formacións Senlleiras e das Áreas Prioritarias e de Protección da Avifauna. Neste grupo tamén se inclúe a delimitación das áreas de presenza e a distribucións potenciais e prioritarias contempladas en varios plans de conservación, recuperación e xestión de especies ameazadas.

Biodiversidade

Servizo que permite a visualización da información relativa á Biodiversidade, na que atopamos capas de información coa localización das Árbores e Formacións Senlleiras e das Áreas Prioritarias e de Protección da Avifauna. Neste grupo tamén se inclúe a delimitación das áreas de presenza e a distribucións potenciais e prioritarias contempladas en varios plans de conservación, recuperación e xestión de especies ameazadas.

Cartografía básica de Galicia

Servizo que permite a visualización da base cartográfica de referencia de Galicia, que constitúe a principal base topográfica do territorio.

Cuadrículas cartográficas de Galicia

Servizo que permite a visualización das cuadrículas das follas cartográficas das series nacionais e autonómicas.   

Tipo de servizo: Visualización
Formato: WMS
Tipoloxía de datos (INSPIRE) : Sistema de cuadrículas xeográficas

Cuadrículas cartográficas de Galicia

Servizo que permite a visualización das cuadrículas das follas cartográficas das series nacionais e autonómicas.
 

Tipo de servizo: Visualización
Formato: REST
Tipoloxía de datos (INSPIRE) : Sistema de cuadrículas xeográficas

Espazos naturais de Galicia

Servizo que permite a visualización da información dos Espazos Naturais Protexidos composta por: Rede Natura 2000 (Zonas Especiais de Protección para as Aves, Zonas Especiais de Conservación e Zonificación do Plan Director RN2000), Rede Galega de Espazos Protexidos (Parques Nacionais e Naturais, Humidais Protexidos, Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais, Monumentos Naturais, Paisaxes Protexidas e Zonificación PORN-PN Fragas do Eume), Outros Espazos Protexidos (Espazos Privados de Interese Natura e  Espazos Naturais de Interese Local) e Reservas da Biosfera.

Tipo de servizo: Visualización
Formato: WMS
Tipoloxía de datos (INSPIRE) : Lugares protexidos

Espazos naturais de Galicia

Servizo que permite a visualización da información dos Espazos Naturais Protexidos composta por: Rede Natura 2000 (Zonas Especiais de Protección para as Aves, Zonas Especiais de Conservación e Zonificación do Plan Director RN2000), Rede Galega de Espazos Protexidos (Parques Nacionais e Naturais, Humidais Protexidos, Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais, Monumentos Naturais, Paisaxes Protexidas e Zonificación PORN-PN Fragas do Eume), Outros Espazos Protexidos (Espazos Privados de Interese Natura e  Espazos Naturais de Interese Local) e Reservas da Biosfera.

Tipo de servizo: Visualización
Formato: REST
Tipoloxía de datos (INSPIRE) : Lugares protexidos

Grandes áreas e comarcas paisaxísticas de Galicia

Servizo que permite a visualización da delimitación das grandes áreas e as comarcas paixasísticas.

Fondo Europeo de desenvolvemento rexional