Estás en:
  • IDEG >
  • Iniciativas
Compartir

Nodo IDE Pontevedra (IDEPo)

Con este xeoportal ponse a disposición do resto de administracións, empresas e cidadanía, a IDE temática da Enquisa de Infraestrutura e Equipamentos Locais (EIEL) da provincia de Pontevedra.

A través deste medio poderase visualizar a información xeográfica e alfanumérica asociada á EIEL, descargala en diferentes formatos ou obter resumos de información por municipio.

Ligazóns relacionadas

Fondo Europeo de desenvolvemento rexional CMAOT