Ver Ver
Ver

Ferramenta para visualizar a cartografía e imaxes de Galicia desde diferentes fontes de forma interoperable e interactiva

Descubrir Descubrir
Descubrir

Busca e localización de datos cartográficos e servizos web de información xeográfica no catálogo da IDEG

Descargar Descargar
Descargar

Aplicación que permite a descarga de ficheiros das diferentes follas das series cartográficas

Transformar Transformar
Transformar

Acceso aos servizos web interoperables que permiten a localización, visualización, descarga e transformación de información xeográfica

Impulsar Impulsar
Impulsar

Iniciativas que permiten o acceso a datos xeográficos con diferentes contidos temáticos

Novas

  • 07/06/2018 Visor xeográfico do Modelizado de Vivendas

    Moviga é un instrumento que permite xestionar a información recadada nun estudo previo sobre as necesidades e os beneficios da rehabilitación enerxética do parque de vivendas de Galicia.

  • 05/06/2018 Visor web de aproveitamentos forestais

    Este visor de información xeolocalizada dos espazos suxeitos a algún réxime de protección ou afectados por algunha lexislación de protección do dominio público facilítalles aos operadores económicos unha planificación na xestión forestal respectuosa cos devanditos espazos.

Fondo Europeo de desenvolvemento rexional