Estás en:
Compartir
CARTOGRAFÍA DE GALICIA

Capas SIX

Tratáse de capas de información preparadas para a súa utilización con programas de sistemas de información xeográfica (SIX). As clases de entidades preséntanse en varias escalas desde 1:25.000 ata 1:200.000 e con temática moi variada: medio ambiente, xeoloxía, hidrografía, comunicacións, camiños de Santiago, etc.

Esta información ofrécese nos formatos:

  • shape para Arc View (ESRI)
  • mdb para Geomedia (Intergraph)
Fondo Europeo de desenvolvemento rexional CMAOT