Estás en:
Compartir

Paisaxe galega. Guía de estudos de impacto e integración paisaxística

Formatos dispoñibles: Papel

Esta guía é un documento novo que se vincula ao procedemento de Declaración de Impacto Ambiental, acompañando ao Estudo de Impacto Ambiental, aínda que con natureza propia e suxeito a informe particular por parte da administración.

En consecuencia, publícase unha guía coa intención de axudar aos equipos redactores, axilizando os procedementos a través dunha documentación coherente co alcance da actuación e coa capacidade de acollida do territorio.

Formato Distribución Prezo (con IVE)
Papel Libro 21 €

Consultas e pedidos:
IET. Instituto de Estudos do Territorio

Fondo Europeo de desenvolvemento rexional CMAOT