Estás en:
Compartir
PRODUTOS CARTOGRÁFICOS

Relevo

Para a análise do relevo elaboráronse distintos Modelos Dixitais do Terreo (MDT) en formato malla. Partindo da utilización das curvas de nivel e de elementos tridimensionais da cartografía básica topográfica de Galicia a escala 1:5.000, obtivéronse mapas de pendentes, orientación de ladeiras, hipsométrico e relevo.

Fondo Europeo de desenvolvemento rexional CMAOT