Estás en:
Compartir

Buscar

Formato
Tipoloxía de datos (INSPIRE)

Directorio de servizos web

Servizos WMS

Ten dispoñibles para consulta 57 servizos:

Rede de Transportes de Galicia

Servizo que permite a visualización da información da rede de estradas e camiños e outras infraestructuras que configuran a rede de transportes de Galicia.

Tipo de servizo: Visualización
Formato: WMS

SIOSE5K dos concellos costeiros de Galicia (2017)

Servizo que permite a visualización dos usos e coberturas do solo a escala 1:5000 dos concellos costeiros, con información de partida do ano 2017.

Tipo de servizo: Visualización
Formato: WMS
Tipoloxía de datos (INSPIRE) : Cuberta terrestre

Sistema de Información de Ordenación do Territorio e Urbanismo de Galicia (SIOTUGA)

Servizo que permite a visualización da información contida nos plans xerais de ordenación municipal, normas subsidiarias de planeamentos ou delimitacións dos solos urbanos dos concellos de Galicia.

Tipo de servizo: Visualización
Formato: WMS
Tipoloxía de datos (INSPIRE) : Urbanismo; Uso do solo

Sistema de Ocupación do Solo de Galicia (2011)

Servizo que permite a visualización da información da cartografía dos Sistema de Ocupación do Solo de Galicia do ano 2011.  

Tipo de servizo: Visualización
Formato: WMS

Sistema de Ocupación do Solo de Galicia (2014)

Servizo que permite a visualización da información da cartografía do Sistema de Ocupación do Solo de Galicia do ano 2014.

Tipo de servizo: Visualización
Formato: WMS

Usos e coberturas do solo de Galicia do ano 2003

Servizo que permite a visualización da información da cuberta física e biolóxica da superficie da terra, incluídas as superficies artificiais, as zonas agrarias, os bosques, as zonas naturais ou seminaturais, as brañas e as láminas de auga.

Tipo de servizo: Visualización
Formato: WMS

Xestión de Cortas Públicas

Servizo que permite a visualización da información relativa ás poxas públicas de madeira que a Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal allea nos montes que está a xestionar.

Fondo Europeo de desenvolvemento rexional CMAOT