Estás en:
Compartir
IDEE

Xeoportal

A través deste xeoportal ofrécense os datos xeográficos e servizos proporcionados polas distintas administracións ou organismos do sector público integrados na Infraestrutura de Datos Espaciais de España (IDEE). O responsable do mantemento é o Instituto Xeográfico Nacional e a coordinación e supervisión corre a cargo do Consello/Consello Directivo da Infraestrutura de Información Xeográfica de España (CODIIGE).

O xeoportal da IDEE comezou a funcionar en xuño de 2004 e durante este tempo foi mellorando e evolucionou ofrecendo novos servizos, aplicacións e clientes. Sempre buscando a conformidade coas normas e estándares aplicables, promovendo os cumprimentos tanto dos requisitos como das necesidades dos usuarios.

Fondo Europeo de desenvolvemento rexional CMAOT