Directorio do catálogo
Espazos naturais de Galicia
Visualización
REST
Instituto de Estudos do Territorio

Servizo que permite a visualización da información dos Espazos Naturais Protexidos composta por: Rede Natura 2000 (Zonas de Especial Protección para as Aves, Zonas Especiais de Conservación e Zonificación do Plan Director RN2000), Rede Galega de Espazos Protexidos (Parques Nacionais e Naturais, Humidais Protexidos, Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais, Monumentos Naturais, Paisaxes Protexidas e Zonificación PORN-PN Fragas do Eume), Outros Espazos Protexidos (Espazos Privados de Interese Natural e Espazos Naturais de Interese Local) e Reservas da Biosfera.

Tipoloxía de datos (INSPIRE)
Elevacións;Forestal;Instalacións de observación do medio ambiente;Lugares protexidos
Grandes áreas e comarcas paisaxísticas de Galicia
Visualización
REST
Instituto de Estudos do Territorio

Servizo que permite a visualización da delimitación das grandes áreas e as comarcas paixasísticas.

Tipoloxía de datos (INSPIRE)
Elevacións;Forestal;Instalacións de observación do medio ambiente;Lugares protexidos
Grandes áreas paisaxísticas de Galicia
Visualización
WMS
Instituto de Estudos do Territorio

Servizo que permite a visualización da delimitación das grandes áreas e as comarcas paixasísticas.

Tipoloxía de datos (INSPIRE)
Elevacións;Forestal;Instalacións de observación do medio ambiente;Lugares protexidos
Hidrografía
Descarga
WMS
Augas de Galicia

Servizo que permite a visualización da información dos elementos hidrográficos de todas as masas de auga e elementos relacionados.

Tipoloxía de datos (INSPIRE)
Hidrografía
Hidrografía
Visualización
REST
Augas de Galicia

Servizo que permite a visualización da información dos elementos hidrográficos de todas as masas de auga e elementos relacionados.

Tipoloxía de datos (INSPIRE)
Hidrografía
Hidroxeoloxía de Galicia
Visualización
WMS
Instituto de Estudos do Territorio

Servizo que permite a visualización da hidroxeoloxía de Galicia, elaborado a partir de consultas realizadas sobre a base cartográfica xeolóxica obtida por dixitalización do mapa xeolóxico de España 1:50.000 (proxecto MAGNA) do Instituto Tecnolóxico e Xeomineiro de España.

Tipoloxía de datos (INSPIRE)
Xeoloxía
Directorio do catálogo
Espazos naturais de Galicia
Visualización
REST
Instituto de Estudos do Territorio

Servizo que permite a visualización da información dos Espazos Naturais Protexidos composta por: Rede Natura 2000 (Zonas de Especial Protección para as Aves, Zonas Especiais de Conservación e Zonificación do Plan Director RN2000), Rede Galega de Espazos Protexidos (Parques Nacionais e Naturais, Humidais Protexidos, Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais, Monumentos Naturais, Paisaxes Protexidas e Zonificación PORN-PN Fragas do Eume), Outros Espazos Protexidos (Espazos Privados de Interese Natural e Espazos Naturais de Interese Local) e Reservas da Biosfera.

Tipoloxía de datos (INSPIRE)
Elevacións;Forestal;Instalacións de observación do medio ambiente;Lugares protexidos
Grandes áreas e comarcas paisaxísticas de Galicia
Visualización
REST
Instituto de Estudos do Territorio

Servizo que permite a visualización da delimitación das grandes áreas e as comarcas paixasísticas.

Tipoloxía de datos (INSPIRE)
Elevacións;Forestal;Instalacións de observación do medio ambiente;Lugares protexidos
Grandes áreas paisaxísticas de Galicia
Visualización
WMS
Instituto de Estudos do Territorio

Servizo que permite a visualización da delimitación das grandes áreas e as comarcas paixasísticas.

Tipoloxía de datos (INSPIRE)
Elevacións;Forestal;Instalacións de observación do medio ambiente;Lugares protexidos
Hidrografía
Descarga
WMS
Augas de Galicia

Servizo que permite a visualización da información dos elementos hidrográficos de todas as masas de auga e elementos relacionados.

Tipoloxía de datos (INSPIRE)
Hidrografía
Hidrografía
Visualización
REST
Augas de Galicia

Servizo que permite a visualización da información dos elementos hidrográficos de todas as masas de auga e elementos relacionados.

Tipoloxía de datos (INSPIRE)
Hidrografía
Hidroxeoloxía de Galicia
Visualización
WMS
Instituto de Estudos do Territorio

Servizo que permite a visualización da hidroxeoloxía de Galicia, elaborado a partir de consultas realizadas sobre a base cartográfica xeolóxica obtida por dixitalización do mapa xeolóxico de España 1:50.000 (proxecto MAGNA) do Instituto Tecnolóxico e Xeomineiro de España.

Tipoloxía de datos (INSPIRE)
Xeoloxía