Directorio do catálogo
Usos e coberturas do solo de Galicia do ano 2003
Visualización
WMS
Instituto de Estudos do Territorio

Servizo que permite a visualización da información da cuberta física e biolóxica da superficie da terra, incluídas as superficies artificiais, as zonas agrarias, os bosques, as zonas naturais ou seminaturais, as brañas e as láminas de auga.

Tipoloxía de datos (INSPIRE)
Sistema de Ocupación do Solo de Galicia (2014)
Visualización
REST
Instituto de Estudos do Territorio

Servizo que permite a visualización da información da cartografía do Sistema de Ocupación do Solo de Galicia do ano 2014.

Tipoloxía de datos (INSPIRE)
Usos e coberturas do solo de Galicia do ano 2003
Visualización
REST
Instituto de Estudos do Territorio

Servizo que permite a visualización da información da cuberta física e biolóxica da superficie da terra, incluídas as superficies artificiais, as zonas agrarias, os bosques, as zonas naturais ou seminaturais, as brañas e as láminas de auga.

Tipoloxía de datos (INSPIRE)
Xestión de Cortas Públicas
Visualización
REST
Consellería do Medio Rural

Servizo que permite a visualización da información relativa ás poxas públicas de madeira que a Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal allea nos montes que está a xestionar.

Tipoloxía de datos (INSPIRE)
Zonas suxeitas a ordenación, a restricións ou regulamentacións e unidades de notificación
Xestión de Cortas Públicas
Visualización
WMS
Consellería do Medio Rural

Servizo que permite a visualización da información relativa ás poxas públicas de madeira que a Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal allea nos montes que está a xestionar.

Tipoloxía de datos (INSPIRE)
Zonas suxeitas a ordenación, a restricións ou regulamentacións e unidades de notificación
Directorio do catálogo
Usos e coberturas do solo de Galicia do ano 2003
Visualización
WMS
Instituto de Estudos do Territorio

Servizo que permite a visualización da información da cuberta física e biolóxica da superficie da terra, incluídas as superficies artificiais, as zonas agrarias, os bosques, as zonas naturais ou seminaturais, as brañas e as láminas de auga.

Tipoloxía de datos (INSPIRE)
Sistema de Ocupación do Solo de Galicia (2014)
Visualización
REST
Instituto de Estudos do Territorio

Servizo que permite a visualización da información da cartografía do Sistema de Ocupación do Solo de Galicia do ano 2014.

Tipoloxía de datos (INSPIRE)
Usos e coberturas do solo de Galicia do ano 2003
Visualización
REST
Instituto de Estudos do Territorio

Servizo que permite a visualización da información da cuberta física e biolóxica da superficie da terra, incluídas as superficies artificiais, as zonas agrarias, os bosques, as zonas naturais ou seminaturais, as brañas e as láminas de auga.

Tipoloxía de datos (INSPIRE)
Xestión de Cortas Públicas
Visualización
REST
Consellería do Medio Rural

Servizo que permite a visualización da información relativa ás poxas públicas de madeira que a Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal allea nos montes que está a xestionar.

Tipoloxía de datos (INSPIRE)
Zonas suxeitas a ordenación, a restricións ou regulamentacións e unidades de notificación
Xestión de Cortas Públicas
Visualización
WMS
Consellería do Medio Rural

Servizo que permite a visualización da información relativa ás poxas públicas de madeira que a Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal allea nos montes que está a xestionar.

Tipoloxía de datos (INSPIRE)
Zonas suxeitas a ordenación, a restricións ou regulamentacións e unidades de notificación