Directorio do catálogo
Hidroxeoloxía de Galicia
Visualización
REST
Instituto de Estudos do Territorio

Servizo que permite a visualización da hidroxeoloxía de Galicia, elaborado a partir de consultas realizadas sobre a base cartográfica xeolóxica obtida por dixitalización do mapa xeolóxico de España 1:50.000 (proxecto MAGNA) do Instituto Tecnolóxico e Xeomineiro de España.

Tipoloxía de datos (INSPIRE)
Xeoloxía
Límites administrativos de Galicia
Visualización
WMS
Instituto de Estudos do Territorio

Servizo que permite a visualización dos límites administrativos das provincias, comarcas e concellos, así como das delimitacións do mapa de parroquias.

Tipoloxía de datos (INSPIRE)
Unidades administrativas;Unidades estatísticas
Límites administrativos de Galicia
Visualización
REST
Instituto de Estudos do Territorio

Servizo que permite a visualización dos limites administrativos das provincias, comarcas e concellos, así como as delimitacións do mapa de parroquias.

Tipoloxía de datos (INSPIRE)
Xeoloxía
Litoloxía de Galicia
Visualización
WMS
Instituto de Estudos do Territorio

Servizo que permite a visualización da síntese litolóxica de Galicia, elaborado a partir de consultas realizadas sobre a base cartográfica xeolóxica obtida por dixitalización do mapa xeolóxico de España 1:50.000 (proxecto MAGNA) do Instituto Tecnológico y Geominero de España.

Tipoloxía de datos (INSPIRE)
Xeoloxía
Litoloxía de Galicia
Visualización
REST
Instituto de Estudos do Territorio

Servizo que permite a visualización da síntese litolóxica de Galicia, elaborado a partir de consultas realizadas sobre a base cartográfica xeolóxica obtida por dixitalización do mapa xeolóxico de España 1:50.000 (proxecto MAGNA) do Instituto Tecnológico y Geominero de España.

Tipoloxía de datos (INSPIRE)
Xeoloxía
Ortofoto de Galicia 1956-1957
Visualización
REST
Instituto de Estudos do Territorio

Servizo que permite a visualización da cobertura ortofotográfica (1 m/pixel) elaborada a partir do voo americano (Serie B, 1956-57). 

Tipoloxía de datos (INSPIRE)
Cuberta terrestre;Ortoimaxes;Uso do solo
Directorio do catálogo
Hidroxeoloxía de Galicia
Visualización
REST
Instituto de Estudos do Territorio

Servizo que permite a visualización da hidroxeoloxía de Galicia, elaborado a partir de consultas realizadas sobre a base cartográfica xeolóxica obtida por dixitalización do mapa xeolóxico de España 1:50.000 (proxecto MAGNA) do Instituto Tecnolóxico e Xeomineiro de España.

Tipoloxía de datos (INSPIRE)
Xeoloxía
Límites administrativos de Galicia
Visualización
WMS
Instituto de Estudos do Territorio

Servizo que permite a visualización dos límites administrativos das provincias, comarcas e concellos, así como das delimitacións do mapa de parroquias.

Tipoloxía de datos (INSPIRE)
Unidades administrativas;Unidades estatísticas
Límites administrativos de Galicia
Visualización
REST
Instituto de Estudos do Territorio

Servizo que permite a visualización dos limites administrativos das provincias, comarcas e concellos, así como as delimitacións do mapa de parroquias.

Tipoloxía de datos (INSPIRE)
Xeoloxía
Litoloxía de Galicia
Visualización
WMS
Instituto de Estudos do Territorio

Servizo que permite a visualización da síntese litolóxica de Galicia, elaborado a partir de consultas realizadas sobre a base cartográfica xeolóxica obtida por dixitalización do mapa xeolóxico de España 1:50.000 (proxecto MAGNA) do Instituto Tecnológico y Geominero de España.

Tipoloxía de datos (INSPIRE)
Xeoloxía
Litoloxía de Galicia
Visualización
REST
Instituto de Estudos do Territorio

Servizo que permite a visualización da síntese litolóxica de Galicia, elaborado a partir de consultas realizadas sobre a base cartográfica xeolóxica obtida por dixitalización do mapa xeolóxico de España 1:50.000 (proxecto MAGNA) do Instituto Tecnológico y Geominero de España.

Tipoloxía de datos (INSPIRE)
Xeoloxía
Ortofoto de Galicia 1956-1957
Visualización
REST
Instituto de Estudos do Territorio

Servizo que permite a visualización da cobertura ortofotográfica (1 m/pixel) elaborada a partir do voo americano (Serie B, 1956-57). 

Tipoloxía de datos (INSPIRE)
Cuberta terrestre;Ortoimaxes;Uso do solo