Estás en:
 • Accesibilidade
Compartir

Accesibilidade

Política de Accesibilidade

Este sitio web foi deseñado co obxectivo de que todas as persoas poidan navegar polos seus contidos sen atopar dificultades no acceso.

A política de accesibilidade aplicada neste sitio web está aliñada coas esixencias do Real Decreto 1494/2007, de 12 de novembro, polo que se aproba o Regulamento sobre as condicións básicas para o acceso das persoas con discapacidade ás tecnoloxías, produtos e servizos relacionados coa sociedade da información e medios de comunicación social.

Cumprimento dos estándares

As páxinas deste sitio web cumpren a marca AA segundo a Norma UNE 139803:2012 e as Directrices de Accesibilidade para a Contido Web 2.0 (WCAG 2.0) pola Iniciativa de Accesibilidade Web (WAI) do World Wide Web Consortium (W3C). Todos os requisitos do Nivel A e do Nivel AA foron comprobados e corrixidos mediante unha análise semi-automática da accesibilidade a través de diferentes ferramentas.

Recoméndase utilizar as versións máis recentes de navegadores tales como Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer, Safari, etc.

Para a correcta visualización do portal gráfico cómpre poder executar Javascript.

Alcance

O alcance desta declaración de conformidade da accesibilidade é de todas as páxinas deste sitio web baixo o dominio mapas.xunta.es que manteñan a mesma cabeceira e pé de páxina que a portada do sitio web.

Data de última revisión

A última revisión manual de accesibilidade deste portal foi realizada con data 17/07/2014.

Contacto

Co obxecto de mellorar de forma continuada a accesibilidade deste portal, a Xunta de Galicia convida a que a cidadanía notifique as dificultades coas que se puido atopar, ademais de calquera outra suxestión en relación á accesibilidade, a través de calquera das modalidades de presentación que ten dispoñibles o Sistema integrado de atención á cidadanía.

Uso das características de accesibilidade

O acceso ás características de accesibilidade varía entre os navegadores máis utilizados. Nesta sección descríbense os métodos concretos para sacar o maior partido ás facilidades que proporciona cada un deles.

Teclas de acceso rápido

O acceso ás ligazóns que teñen unha tecla de acceso rápido definida realízase pulsando distintas combinacións de teclas segundo o navegador:

 • Microsoft Internet Explorer; pulse a combinación de teclas Alt tecla de acceso rápido e a continuación Enter.
 • Netscape e Firefox: pulse a un tempo as teclas Shift (a empregada para escribir letras maiúsculas unha a unha) e Alt, e a a tecla de acceso rápido.
 • Opera 7 e superior: pulse a un tempo as teclas Shift (a empregada para escribir letras maiúsculas unha a unha) e Esc, sólteas e a continuación pulse só a tecla de acceso rápido.

En Macintosh a tecla Alt substitúese pola tecla Ctrl.

Neste portal están dispoñibles as teclas de acceso rápido:

 • 0 - Portada
 • 1 - Mapa do portal
 • 2 - Accesibilidade
 • 3 - Atendémolo/a

No caso de haber tabs as teclas son:

 • A - Primeira
 • B - Segunda
 • C - Terceira

E así sucesivamente.

Tamaño dos textos

As páxinas do portal da Xunta de Galicia especifican o tamaño dos textos de forma relativa, é dicir, permiten que os navegadores aumenten ou diminúan o tamaño dos textos segundo as preferencias do usuario, e sen crear problemas de visualización.

Pode controlar o tamaño dos textos no seu navegador da seguinte maneira:

 • Microsoft Internet Explorer: a través do menú "Ver" > "Tamaño de texto".
 • Netscape e Firefox: a través do menú "Ver" > "Tamaño do texto" ou empregando a combinación de teclas Ctrl + + ou Ctrl + -, segundo se queira aumentar ou diminuír o tamaño do texto, respectivamente. Pulsando Ctrl + = restablece o texto ao tamaño normal.
 • Opera 7 e superior: a través do menú "Ver" > "Escala" ou empregando as teclas , - e * segundo se queira aumentar, diminuír ou restablecer o tamaño do texto.

Navegación

Para facilitar a navegación e identificación deste portal, todas as súas páxinas manteñen compoñentes comúns como a cabeceira e o pé de páxina.

A cabeceira contén, principalmente:

 • Un espazo de acceso a:
  • Ligazón ao portal corporativo da Xunta
  • Atendémolo
  • Accesibilidade
  • Mapa do portal
  • Preguntas frecuentes
  • Versións idiomáticas do portal (galego e castelán)
 • Un menú principal con...
  • IDEG
  • IDEE
  • INSPIRE
  • Mapas
  • Servizos
  • Utilidades

O pé contén, principalmente:

 • Ligazóns á páxina de inicio, á "Oficina de rexistro e información", á sección de "Suxestións e queixas", á información de "Aviso legal", ao servizo de "Atendémolo/a", á subscrición ás RSS e á imaxe da marca Galicia con ligazón ao portal web de Turgalicia.
Fondo Europeo de desenvolvemento rexional CMAOT