Xeoportal / Infraestrutura de Datos Espaciais de Galicia

Descobre as características do portal

Visor 2D

O visor 2D é unha ferramenta para a visualización da cartografía e imaxes de Galicia desde diferentes fontes de forma interoperable e interactiva. Desde o visor pódese consultar a seguinte información:

  • Entidades de poboación
  • Rede de transporte
  • Espazos naturais
  • Ocupación do solo
  • Hidrografía
  • Límites administrativos
  • Imaxes aéreas

Servizos

Acceso aos servizos web interoperables que permiten a localización, visualización, descarga e transformación da información xeográfica.

Catálogo

Busca e localización de datos cartográficos e servizos web de información xeográfica no catálogo da IDEG.

Descargas

Accede a toda a información de descargas desde o centro de descargas, o propio visor de descargas, así como desde os restantes visores do portal para a información sectorial.

 

Rexistro de Cartografía

Accede a toda a información do Rexistro de Cartografía de Galicia.

Visor PBA

Accede a toda a información do Visor PBA.

PNOA_10

Proxecto colaborativo da Xunta de Galicia e da administración local para a obtención de imaxes aéreas de moi alta resolución.

SIOTUGA

Portal que permite a consulta do estado do planeamento urbanístico dos concellos de Galicia.

Toponimia

Acceso á plataforma para a consulta de toponimia e a participación na recollida de topónimos.

Cartoteca

Acceso ás imaxes e á cartografía histórica de Galicia.