Dispoñibles os WMS da Aprobación Definitiva do Plan de Ordenación do Litoral (POL)

Dispoñibles os WMS coa cartografía completa do Plan de Ordenación do Litoral correspondentes á Aprobación Definitiva. A cartografía publicada en WMS corresponde a: Planeamento Sectorial, Planeamento Urbanístico, Usos do solo e elementos para a valoración, Modelo Territorial, Modelo de Xestión, Ortofoto 1956-57 e Ortofoto 2007-08.