Disponibles os servizos WMS e WFS do Plan de Ordenación do Litoral de Galicia

Publícase a derradeira versión dos servizos WMS (Web Map Service) e WFS (Web Feature Service) cos datos de aprobación definitiva do plan.

Están dispoñibles os servizos WMS (Web Map Service) e WFS (Web Feature Service) do Plan de Ordenación do Litoral de Galicia. Acabamos de publicar a derradeira versión destes servizos OGC cos datos da Aprobación Definitiva do Plan.