Especificacións técnicas da base de datos xeográfica de Galicia

As especificacións técnicas da base espacial BTG10 atópanse recollidas no apartado de Produtos cartográficos - Base topográfica de Galicia 2016.

Cómpre salientar que se trata dunha base composta por 23 capas de información, na que se recollen como datos máis salientables: 35.596 entidades de poboación, 1,4 millóns de edificacións, 34.000 km de estradas, 39.000 km de ríos, 6.971 elementos patrimoniais ou 28.000.000.000 puntos con información altimétrica.

Ademais, incorpórase o arquivo LYR xunto cunha breve tutorial, que axudará a incorporar aos shapes descargados a mesma simboloxía que utilizamos dende o IET para a visualización e impresión da BTG10 (2016).