Actualización da información xeográfica disponible no Visor de Descargas de cartografía coa incorporación da ortofotografía histórica do ano 1946

Incorpórase no visor de descargas a ortofotografía do ano 1946 para as principais cidades galegas.

Esta información, xa incorporada como mapa de fondo no visor básico de información xeográfica, faise dispoñible agora para a súa descarga como un conxunto de sete arquivos individualizados en formato ECW.