Actualízase a información xeolóxica de Galicia

Recentemente actualizouse a información xeolóxica de Galicia, en concreto a información litolóxica e o seu derivado de información hidroxeolóxica. Esta actualización corrixe unha serie de erros detectados na versión anterior pola Asociación Española para a Ensinanza das Ciencias da Terra (AEPECT).

A nova información xa está incorporada para a súa visualización no Visor Básico e nalgúns dos principais visores da Xunta

Facilítase a súa descarga en formato vectorial (SHP) no Visor Básico, e en formato PDF nas seccións "Serie Galicia 250K" e "Centro de descargas".

Tamén se pode acceder a esta información a través dos servizos WMS, WMTS e REST:

Servizos de información litolóxica

Servizo litolóxico WMS

Servizo litolóxico WMTS

Servizo litolóxico REST

Servizos de información hidroxeolóxica

Servizo hidroxeolóxico WMS

Servizo hidroxeolóxico WMTS

Servizo hidroxeolóxico REST

 
Galería de imaxes
Información litolóxica
Información hidroxeolóxica