Visor de Faixas secundarias

Publicación en aberto do visor de faixas secundarias

O visor recolle a delimitación das parcelas incluídas na rede de faixas secundarias de xestión de biomasa que establece a lei 3/2007 de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, para aqueles concellos que conten con plan de prevención municipal aprobado