Publicación do visor da Lei de Ordenación e Xestión Integrada do Litoral de Galicia

Posta en marcha do visor da Lei de Ordenación e Xestión Integrada do Litoral de Galicia.

Posta en marcha do visor da Lei de Ordenación e Xestión Integrada do Litoral de Galicia.

Con este visor a Xunta de Galicia pon en valor a entrada en vigor da Lei de ordenación e xestión integrada do litoral que permitirá consolidar o futuro da costa galega, dos seus valores naturais, patrimoniais, paisaxísticos e económicos