INFORMACIÓN XEOGRÁFICA
DE GALICIA
Titulo
Castellano
Escala
Xunta de Galicia
Seleccionar Capas
Vistas
Compartir
Facebook Twiter email
Marcadores
Medidas
Imprimir
Engadir Novo Servizo
Capas WMS

MOVIGA (Modelizado de Vivendas de Galicia)
Xunta de Galicia. Consellería de Infraestruturas e Vivenda. Instituto Galego da Vivenda e Solo

Este proxecto parte dunha extracción simplificada da realidade que busca un achegamento o parque de vivendas de Galicia para analizar o potencial de mellora que suporía a súa rehabilitación tanto a nivel de dinámica económica como de mellora na calidade de vida para os seus usuarios. Avalíanse aquelas fincas que, segundo a información catastral de Xaneiro de 2016, conteñen uso residencial e foron construídas ou reformadas antes do ano 2006 por considerar que as posteriores a esta data teñen unhas condicións axeitadas.

A realización desta aproximación a nivel de toda Galicia lévanos a necesidade de asumir unha serie de premisas previas. Os traballos realizados ata o de agora nesta liña a nivel nacional partían de datos estatísticos sobre as superficies media de vivenda por provincia e a estimación do número de vivendas. O poder contar cos datos catastrais permítenos a elaboración dun modelo que está moito máis preto da realidade. Así e todo, non hai que esquecer que é unha aproximación e que a única forma de ter datos exactos de cada un dos edificios e facendo un estudo pormenorizado coas condicións construtivas concretas de cada un deles, cuestión que non é do alcance deste proxecto.

Para poder avaliar os resultados obtidos deberá terse en conta as simplificacións e condicionantes previos que xorden das limitacións do modelo (prema aquí)

Cargando...