Contacto

Se tes algunha dúbida ou suxerencia podes contactar connosco a través do seguinte formulario

Privacidade

Coa súa navegación, vostede presta o seu consentimento para recibir as cookies que emprega o Portal, que en ningún caso se empregan para recoller información de carácter persoal. Son de dous tipos:

Cookies propias: son enviadas ao seu equipo e xestionadas exclusivamente pola Xunta de Galicia, que só obtén e conserva a información relativa aos datos de sesión e idioma. Estas cookies son precisas para o correcto funcionamento e visualización do Portal por parte do usuario.

Cookies analíticas de terceiros: o Portal usa as cookies da ferramenta Google Analytics, que realiza unha medición e análise estatístico da navegación dos usuarios na web, co fin de mellorar os servizos que ofrece o Portal. A información que xera a cookie é directamente transmitida e arquivada por Google.

Co fin de garantir o anonimato, Google convirte a súa información en anónima truncando a dirección IP antes de almacenala. Tampouco asocia a súa dirección IP truncada a ningún outro dato conservado por Google, nin pode enviar a información recollida por Google Analytics a terceiros salvo cando estea legalmente obrigado a facelo, conforme ás condicións de prestación do servizo de Google analytics.

Se vostede desexa denegar o permiso para o tratamento estatístico dos datos ou da información con Google Analytics, prema aquí.

Recordámoslle que deberá executar esta acción cada vez que cambie de navegador ou a súa configuración, ou se eliminan as cookies, posto que o indicador de denegación se garda nunha cookie.

Protección de datos

O tratamento dos datos de carácter persoal que se realice a través deste Portal estará suxeito ao establecido polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se deroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos) e demais normativa de aplicación. Os datos achegados polo interesado empréganse con carácter único e exclusivo, para os fins previstos no precedemento ou actuación que se trate. En ningún caso os referidos datos serán obxecto de tratamento ou de cesión a terceiros, se non é co consentimento inequívoco do afectado.

En cumprimento do disposto no citado Regulamento o cedente dos datos poderá, en calquera momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición na forma que regulamentariamente se determine.

As persoas usuarias deste Portal ten a súa disposición toda a información relativa ao tratamento dos datos persoais levado a cabo pola Xunta de Galicia, incluíndo o modo no que poidan exercitar os dereitos, o contacto cos Delegados e Delegadas de protección de datos e demais aspectos segundo os termos esixidos polo Regulamento europeo de protección de datos persoais, na seguinte ligazón: Información sobre protección de datos personales (https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos).
 
Contacto Instituto de Estudos do Territorio
Rúa de San Lázaro, s/n, 15707
Santiago de Compostela - A Coruña
-981 542 670
-iet [at] xunta.es (iet[at]xunta[dot]es)
CAPTCHA