Xeocatálogo

O catálogo de datos xeográficos configúrase como un dos compoñentes principais da Infraestrutura de Datos Espaciais de Galicia, e contén o inventario de información xeográfica dispoñible sobre o territorio de Galicia, descrita mediante un estándar de metadatos e cunha referencia directa ou indirecta a unha localización por coordenadas ou ámbito espacial.

Ligazóns relacionadas