Notificacións

Se queres notificarnos algún erro detectado na base cartográfica podes facelo a través da ferramenta Notificarto.

Deberase ter en conta que:

  • As modificacións, de ser consideradas, faranse efectivas coa seguinte actualización cartográfica.
  • Os cambios na Toponimia en canto á súa acepción, pasarán a ser valorados por parte da Comisión de Toponimia de Galicia, e non se actualizarán até que sexan aprobados por parte desta.

Ligazóns relacionadas