Publicacións

A continuación amósanse algunhas das publicacións máis destacadas. Se desexas obter máis información ao respecto, podes consultar a web do Instituto de Estudos do Territorio, a través da seguinte ligazón.

Portada publicación
O espazo litoral

Recopilación de textos sobre as estratexias para a xestión da franxa litoral do territorio.

Descarga
Portada publicación
Paisaxe galega. Guía de estudios de impacto e integración paisaxística

Esta guía é un documento novo que se vincula ao procedemento de Declaración de Impacto Ambiental, acompañando ao Estudo de Impacto Ambiental, aínda que con natureza propia e suxeito a informe particular por parte da administración. En consecuencia publícase unha guía coa intención de axudar aos equipos redactores, axilizando os procedementos a través dunha documentación coherente co alcance da actuación e coa capacidade de acollida do territorio.

Descarga
Portada publicación
Cadernos do territorio nº 1. O porto exterior da Coruña, unha visión transversal

Revista de carácter científico, humanista, técnico e profesional, dirixida principalmente aos arquitectos, aos enxeñeiros de camiños, canais e portos e á comunidade universitaria. Este número está adicado ao porto exterior da Coruña.

Descarga