Actualización da información xeográfica de referencia no Centro de Descargas

A existencia de conxuntos de datos xeográficos de referencia é esencial para a produción de información xeográfica de calquera tipo, para a xestión dos diferentes sistemas de información xeográfica e para o funcionamento das aplicacións de consulta, análise e obtención de cartografía e información do territorio.