Dispoñible a web de Acceso á Información Xeográfica da Xunta de Galicia

Está dispoñible a web de descargas da información xeográfica da Xunta de Galicia. A través do sitio web creado polo Instituto de Estudos do Territorio facilitarase a descarga de diferentes series cartográficas do territorio galego.