Incorpórase o Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vilamartín de Valdeorras ao portal do sistema de información de ordenación do territorio e planificación urbanística de Galicia

Na última actualización da web foi incorporado o Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vilamartín de Valdeorras e novidades doutros 6 concellos.

Na última actualización da Web foi incorporado o Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vilamartín de Valdeorras, segundo a Orde do 13 de decembro de 2013, e o planeamento de desenvolvemento dos concellos de Laxe e Ponte Caldelas.

Incorporáronse tamén modificacións puntuais de planeamento de desenvolvemento do concello de Santiago de Compostela, o Plan de Sectorización do concello de Cambre e delimitacións de Núcleo Rural nos concellos de Becerreá e Lobeira.

Para maior comodidade dos usuarios nesta publicación aumentouse a resolución dos arquivos e no formato pdf é posible a busca textual.