Novo visor xeográfico coa información das concentracións e reestruturacións parcelarias de Galicia

A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio a través do Instituto de Estudos do Territorio, en colaboración coa Consellería de Medio Rural, pon a disposición un novo visor xeográfico coa información das concentracións e reestruturacións parcelarias de Galicia.

Ponse en marcha, dentro da plataforma de información xeográfica de Galicia, un novo visor web preparado para que calquera usuario poida consultar facilmente mapas coas concentracións e reestruturacións parcelarias de Galicia. Esta ferramenta foi creada polo Instituto de Estudos do Territorio, a partires da iniciativa impulsada por parte da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural da Consellería de Medio Rural, posibilitando acceder a calquera cidadán á información xeográfica e aos datos xerais das concentracións rematadas grazas ao enlace coa información dos distintos procedementos de concentración e reestruturación que se atopa na web da Consellería de Medio Rural.

Ademais, implementouse no buscador un localizador por Código da zona concentrada, outro por nome, e unha funcionalidade que permite a localización das fincas por referencia catastral, ao resultar este un modo habitual de busca para os propietarios.

Cómpre sinalar que debido a que a información recompilada para facer este traballo proviña de fontes de calidade moi diversa, e que resultou especialmente complicado a recuperación da información cartográfica nas zonas dos procesos máis antigos, en caso de dúbida ou para garantir a oficialidade da información, habería que consultar os expedientes orixinais que se atopan nos servizos provinciais de Infraestruturas Agrarias da Consellería do Medio Rural.

 
Galería de imaxes
Novo visor xeográfico coa información das concentracións e reestruturacións parcelarias de Galicia
Novo visor xeográfico coa información das concentracións e reestruturacións parcelarias de Galicia