Novos servizos de visualización do SIOSE5K

Servizos do mapa de coberturas e usos da costa de Galicia en formato REST e WMS.