Publicados os servizos WMS e WFS das grandes áreas paisaxísticas de Galicia

Está dispoñible o WMS das grandes áreas paisaxísticas de Galicia divididas en comarcas paisaxísticas elaboradas dentro da Estratexia da Paisaxe de Galicia.