Actualización de información no visor de Conservación da Natureza

Neste visor veñen de actualizarse as capas de información de árbores senlleiras, áreas prioritarias de avifauna ameazada, zonas de protección da avifauna contra liñas eléctricas de alta tensión, parques naturais e zonificación destes.

Recentemente actualizouse a información recollida no visor de Conservación da Natureza as seguintes capas de información: