Nova información descargable da Base Topográfica 2020

Xa se poden consultar as Especificacións Técnicas BTG 2020. Estas especificacións técnicas adáptanse fundamentalmente aos requirimentos do modelo de datos BTGv1.0.

 

Ademais facilítase a descarga masiva de toda Galicia nos seguintes formatos orientados para o seu uso en Sistemas de Información Xeográfica:

Para a descarga por follas ou concellos nos formatos shape e PDF deberíase acudir ao centro de descargas.

Máis información sobre produtos cartográficos na sección da base topográfica.