Directorio de servizos web

A información contida na Infraestrutura de Datos Espaciais de Galicia xestiónase de forma integrada e proporciona ás persoas usuarias o acceso, polo menos, aos seguintes servizos:

  • Servizos de localización que posibiliten a busca de conxuntos de datos xeográficos e servizos relacionados con eles, partindo do contido dos metadatos correspondentes, e que mostren o seu contido.
  • Servizos de visualización que permitan, como mínimo, mostrar, navegar, achegarse ou afastarse para concretar ou ampliar o campo de visión, moverse ou superpoñer os datos xeográficos, así como mostrar os signos convencionais e, opcionalmente, consultar os atributos dos datos xeográficos; deberá ser posible acceder a estes servizos de visualización directamente desde servizos de localización.
  • Servizos de descarga que permitan xerar copias de datos xeográficos, ou partes deles e, cando sexa posible, acceder directamente ao seu contido para construír servizos de valor engadido ou integralos na lóxica de aplicacións de usuario.
  • Servizos de transformación que permitan transformar os datos xeográficos para conseguir a súa interoperabilidade.
Directorio do catálogo
Hidroxeoloxía de Galicia
Visualización
REST
Instituto de Estudos do Territorio

Servizo que permite a visualización da hidroxeoloxía de Galicia, elaborado a partir de consultas realizadas sobre a base cartográfica xeolóxica obtida por dixitalización do mapa xeolóxico de España 1:50.000 (proxecto MAGNA) do Instituto Tecnolóxico e Xeomineiro de España.

Tipoloxía de datos (INSPIRE)
Xeoloxía
Límites administrativos de Galicia
Visualización
WMS
Instituto de Estudos do Territorio

Servizo que permite a visualización dos límites administrativos das provincias, comarcas e concellos, así como das delimitacións do mapa de parroquias.

Tipoloxía de datos (INSPIRE)
Unidades administrativas;Unidades estatísticas
Límites administrativos de Galicia
Visualización
REST
Instituto de Estudos do Territorio

Servizo que permite a visualización dos limites administrativos das provincias, comarcas e concellos, así como as delimitacións do mapa de parroquias.

Tipoloxía de datos (INSPIRE)
Xeoloxía
Litoloxía de Galicia
Visualización
WMS
Instituto de Estudos do Territorio

Servizo que permite a visualización da síntese litolóxica de Galicia, elaborado a partir de consultas realizadas sobre a base cartográfica xeolóxica obtida por dixitalización do mapa xeolóxico de España 1:50.000 (proxecto MAGNA) do Instituto Tecnológico y Geominero de España.

Tipoloxía de datos (INSPIRE)
Xeoloxía
Litoloxía de Galicia
Visualización
REST
Instituto de Estudos do Territorio

Servizo que permite a visualización da síntese litolóxica de Galicia, elaborado a partir de consultas realizadas sobre a base cartográfica xeolóxica obtida por dixitalización do mapa xeolóxico de España 1:50.000 (proxecto MAGNA) do Instituto Tecnológico y Geominero de España.

Tipoloxía de datos (INSPIRE)
Xeoloxía
Ortofoto de Galicia 1956-1957
Visualización
REST
Instituto de Estudos do Territorio

Servizo que permite a visualización da cobertura ortofotográfica (1 m/pixel) elaborada a partir do voo americano (Serie B, 1956-57). 

Tipoloxía de datos (INSPIRE)
Cuberta terrestre;Ortoimaxes;Uso do solo